"I Love Mountains!" will make you love children's e-books [Visual Art]